Trainor in China

Shenzhen

Trainor Ltd

20BC, 20/F, Times Plaza, #1 Shekou Nanshan District, Shenzhen, China

Office Phone: +86 755 26819460

Office Fax: +86 755 26819461

Qingdao

Trainor Technical Service (SZ) Ltd

No. A10, Room 1501,Shi Ao Guo Ji Building Xianggangzhonglu No 30jia, Shinan District Qingdao City, Shandong Province, China

Office Phone: +86 755 26819460

Office Fax: +86 755 26819461

Contact information

Contact 1 - Manager
China Trainor Manpower Office Building

REGISTER YOUR CV
FOR A POSITION IN China